Hodowla ptaków

Zataczająca charakterystyczna kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej wszystkim z nas, zapowiedź wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który z dumą reprezentuje ród kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną oraz pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Występuje też na obszarach Azji i w Europie, w której dokładnie omija jedynie Islandię. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego gatunku na terenie naszego kraju, bowiem w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Najczęściej spotkać go można na niżowym terenie Polski. Lubi on również odmienne krajobrazy- począwszy od lasów oraz zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na okolicy trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.

Ptaki hodowla

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi i klinowaty. Ubarwienie samca i samicy wyraźnie pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję oraz pierś, zaś ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami oraz typową pręgą końcową. Spód ciała pokrywa natomiast poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Wiele razy można zobaczyć też samicę, które mają na całej powierzchni ciała ciemne, poprzeczne prążki. Czytaj dalej Hodowla ptaków